FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Antológia z diel filozofov i. (1970) l24

Antológia z diel filozofov. I.zv. Predsokratici a Platon. Bratislava, Epocha 1970. 546 s. L24

O b s a h

Hruąovský, I.: Antológia z diel filozofov - predhovor 7-14
Martinka, J.: Predsokratici a Platón 15-44 L15

MILÉTSKA ©KOLA 47-57
Táles 49-51
Anaximandros 51-55
Anaximenes 55-57

PYTAGOROVCI 61-87
Pytagoras 63-64
Hippasos 64-65
Alkmaion 65-67
Mladąí pytagorovci 67-73
Filolaos 73-78

XENOFANES 81-87

HERAKLEITOS A KRATYLOS 89-107

ELEATSKÁ ©KOLA 111-125
Parmenides 113-118
Zenón 118-123
Melissos 123-125

POELEATSKÁ PRÍRODNÁ FILOZOFIA 129-161
Empedokles 131-152
Anaxagoras 152-161

ATOMISTI 165-209
Leukippos 167
Demokritos 177

SOFISTI 213
Protagoras 215
Gorgias 219-223
Prodikos 223
Trasymachos
Hippias
Antifón
Kritias
Iamblichov Anonym
Z dvojakých rečí

SPOLOČENSKÍ REFORMÁTORI
Faleas a Hippodamos

PLATÓN
Obrana Sokratova
Siedmy list
Teaitetos
Faidon
Faidros
Symposion
Parmenides
Sofistes
Timaios
Ústava

BIBLIOGRAFIA 537