FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Albrecht, j.: duchovný svet krásy (1993) l626

Albrecht, J.: Duchovný svet krásy. Slovenská hudba 2/1993, ss. 287-329. L626

- hlavné teoretické dielo J. Albrechta, podávajúce výklad jeho esteticko-filozofických názorov na umenie a jeho druhy. J. Albrecht chápe umenie ako jednu z možných manifestácií všeobecnejšie daných ľudských vlastností (s. 287).

O b s a h

Život a človek 287-289
Emocionalita 289-290
Myslenie a prostredie (analyticko-logické myslenie) 290-291
Apriórne, fideistické myslenie 291-292
Človek a societa 292-294
Umelecký prvok, umeleckosť 294-298
Societa a komunikácia 298-299
Štruktúra komunikačných médií 299-301
Médiá umenia 301-302
Figuratívne výtvarné umenie a otázka štýlu 302-308
Hudba 308-317
Poézia 317-322
Funkcionalita a transcendencia 322-324
Kategória obsahu 324-325
Logickosť v umení 325-329