FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

9 Tis. pr. n. l.


10 tis. pr. n. l. 8 tis. pr. n. l.

40 tis. pr. n. l. - 8. tis. pr. n. l.
na Slovensku mladý paleolit

10 tis. pr. n. l. - 8 tis. pr. n. l.
- začiatok obdobia neotermu, kedy podnebie nadobúda už dnešný charakter. Ľadovce celkom ustupujú. Vzniká klíma, ktorá je nepriaznivá pre život lovcov zveri, ale poskytne v určitých krajoch (úpätie hornatých oblastí Prednej Ázie, ale aj južnej časti Severnej Ameriky a i.) podmienky pre vznik poľnohospodárstva

9. tis. pr. n. l.
- zhruba od tohto tisícročia sa datuje vývoj, ktorého výsledkom bol napokon vznik najstarších štátov v Mezopotámii a Egypte. S rozvojom poľnohospodárstva sa rozšírila vyživovacia základňa a zber a lov sa stali len doplnkovým zdrojom potravy. Vznikli dediny s pevnými obydliami, značne sa zdokonalilo obrábanie nástrojov, rozvinula sa výroba keramiky a začala sa výroba textílií. Najstaršími centrami poľnohospodárstva v neolite boli nízke svahy hôr v Kurdistane, oblasť dnešnej Palestíny a Sýrie, južnej Anatólie a južného pobrežia Kaspického mora. Odtiaľ sa neolitická kultúra šírila do ostatných oblastí Predného východu a do Egypta a ďalej potom do Grécka a na Krétu a pravdepodobne aj do Indie