FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

80 Tis. pr. n. l.


90 tis. pr. n. l. 70 tis. pr. n. l.

300 tis. pr. n. l. - 30 tis. pr. n. l.
- žije neandertálec

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z úze- mia Starého sveta

80 tis. pr. n. l. - 60 tis. pr. n. l.
- nastalo posledné veľké zaľadnenie Európy