FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

70 Tis. pr. n. l.


80 tis. pr. n. l. 60 tis. pr. n. l.

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit

150 tis. pr. n. l. - 35 tis. pr. n. l.
- vek nálezov Homo sapiens neanderthalensis pochádzajúcich výhradne z územia Starého sveta

80 tis. pr. n. l. - 60 tis. pr. n. l.
- nastalo posledné veľké zaľadnenie Európy

70 tis. pr. n. l.
- fragment lebky neandertálskeho človeka zo Šale nad Váhom