FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

40 Mil. pr. n. l.


45 mil. pr. n. l. 35 mil. pr. n. l.

65 mil. pr. n. l. - 2 mil. pr. n. l./1,8 mil. pr. n. l.
- tre»ohory

40 mil. pr. n. l.
- maximálna intenzita vrásnenia v západných Alpách (stredný a vrchný eocén)