FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

3,5 Miliardy pr. n. l.


4,5 miliardy pr. n. l. 2,5 miliardy pr. n. l.

vyše 3,5 milardy rokov pr. n. l.
- vznikajú najstaršie horniny budujúce zemskú kôru. Začína prvé obdobie predkambria - prahory.