FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

3. Stor. pr. n. l.

4. stor. pr. n. l. 2. stor. pr. n. l.

3. stor. pr. n. l. - 3. stor. n. l./ 4. stor. n. l.
- monisticko-materialisticko-teleologicko-teologický panteizmus, život v súlade s rozumom (= prírodou), kozmopolitizmus: stoici: Zenón z Kitia 342-270, Kleantes 331-251, Chrysippas 281-208, Poseidonios (+ okolo 50 n. l.), Seneca (+65 n. l.), Epiktetos (okolo 100), Marcus Aurelius 121-180

ok. 300 pred n. l.
- vznik stoickej školy v Aténach; stoicizmus je vplyvný myšlienkový prúd pôsobiaci až do zač. 6. stor. n. l.; prevažuje v ňom záujem o etickú problematiku
- vznik rodského kolosu, jedného zo siedmych divov sveta

300 pred n. l.
- Euklides dokončuje Stoicheia ( L168)
- Seleukos I. zakladá mesto Antiocheiu

polovica 3. stor. pr. n. l.
- začína Rím ašpirovať na svetovládne postavenie

285 pred n. l.
- založenie alexandrijskej Knižnice

280 pred n. l.
- založenie alexandrijského Museionu

271 pred n. l.
- Epikuros +

230 pred n. l.
- Attalos I. porazil v údolí Kajku Galaťanov

218 pred n. l.
- druhá púnska vojna medzi Rímom a Kartágom

207-192 pred n. l.
- vláda tyrana Nabida v Sparte; pokus obnoviť moc Sparty; Nabis porazený achajskym spolkom, ktorý získal podporu Rimanov

206 pred n. l.
- začiatok vlády dynastie Chan; obdobie najväčšieho rozmachu starovekej Číny

---------------------
3. stor. pr. n. l.>