FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

200 Tis. pr. n. l.


250 tis. pr. n. l. 150 tis. pr. n. l.

600 tis. pr. n. l. - 150 tis. pr. n. l.
- najdôležitejším vynálezom tejto doby bol nový univerzálny nástroj - pästný klin. Zhotovoval sa technikou otĺkacou - kameň sa otĺkal o tvrdú podložku slúžiacu ako kovadlina, alebo technikou pritĺkacou. Pritĺkať bolo nevyhnutné mäkším predmetomm napr. kosťou. Opracovaním časti alebo celého povrchu vznikol pästný klin s ostrím po väčšej časti obvodu a v takom tvare, aby ho bolo možné zovrieť v ruke

300 tis. pr. n. l. - 30 tis. pr. n. l.
- žije neandertálec

250 tis. pr. n. l. - 40 tis. pr. n. l.
- stredný paleolit