FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

20. Stor. pr. n. l.


21. stor. pr. n. l. 19. stor. pr. n. l.

2. tisícročie pred n. l.
- na územie dnešného Iránu prenikajú od severu kmene Peržanov

asi 2000-1600 pred n. l.
- stredné minojské obdobie na Kréte; rozkvet bronzovej kultúry; postupné sústreďovanie obyvateľov do sídlisk mestského typu okolo výstavných palácov; rozvinutá remeselná výroba a obchod; rast politického významu

20. stor. pred n. l.
- v strednej Európe sa postupne začína vyrábať bronz

2000 pred n. l.
- v Číne bola vybudovaná pomerne rozsiahla cestná sieť, ktorá dopľňala vodné dopravné tepny

----------------------
20. stor. pr. n. l.>