FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

20. Stor. - odkazy

20. stor. - odkazy

19. stor.

druhá svetová vojna

fašizmus
filozofia 20. stor.
filozofia súčasná

komunizmus
kultúra 20. stor.
kultúra súčasná

maoizmus
moderna

náboženstvo 20. stor.
náboženstvo súčasné
najnovšie dejiny
názory na 20. stor.

peronizmus
postmoderna
postmodernizmus
prvá svetová vojna

socializmus
súčasnosť

umenie 20. stor.
umenie súčasné

veda 20. stor.
veda súčasná