FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1995

1994 1996

- matka 1995

- 19. 3. 1995
- predsedovia slovenskej a maďarskej vlády V. Mečiar a G. Horn podpísali v Paríži medzištátnu zmluvu

- 20.-21. 3. 1995
- v Paríži sa koná konferencia o stabilite v Európe; podpísaný tzv. pakt stability (Balladurov plán)

- 13. 6. 1995
- francúzsky prezident J. Chirac rozhodol o obnovení jadrových skúšok v južnom Tichomorí

- 30. 6. 1995
- druhá návšteva Jána Pavla II. na Slovensku a jeho 66. cesta

- 30. 8. 1995
- Bosna a Hercegovina - ťažké bombardovanie pozícií bosnianskych Srbov leteckými silami NATO. Bombardovanie nasledovalo podobne po masívnej masovokomunikačnej príprave opierajúcej sa o snímky z masakru po delostreleckom útoku na Sarajevo údajne zo strany Srbov

- 18. 9. 1995
- E. Waldschütz +

- 11. 11. 1995 - 12. 11. 1995
- 1. slovenský filozofický kongres

-----------
20. stor.
1996