FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1993

1992 1994

- 1. 1. 1993
- vyhlásenie samostatnej Slovenskej republiky, Slovensko sa stáva samostatným štátom; rovnako aj Čechy
- vznik Národnej banky Slovenska

- 19. 1. 1993
- prijatie Slovenskej republiky do Organizácie Spojených národov

- 2. 3. 1993
- inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča

- 26. 6. 1993
- vypálenie 24 amerických rakiet na mesto Bagdad ako odplata za pripravovaný atentát na G. Busha, bývalého prezidenta USA

- 30. 6. 1993
- vstup Slovenskej republiky do Rady Európy

- 30. 12. 1993
- podpis zmluvy medzi Vatikánom a Izraelom v Jeruzaleme, ktorá umožňuje nadviazať diplomatické vzťahy medzi Vatikánom a židovským štátom. Dokument obsahuje 15 článkov a rieši najmä práva pútnikov, právo cirkvi riadiť svoje inštitúcie, vyvíjať charitatívnu a podpornú činnosť, vlastniť nehnuteľnosti a používať masmédiá. Z dokumentu vyplýva, že obe strany sa zaväzujú bojovať predovšetkým proti akejkoľvek forme antisemitizmu a rasizmu, pričom chcú uprednostňovať mierové riešenie v konfliktoch medzi štátmi. Chcú tak eliminovať násilie a terorizmus na medzinárodnej úrovni

-----------
20. stor.
1994