FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1988

1987 1989

1988
- Brighton: 18. medzinárodný filozofický kongres
- vychádza román "Satnaské verše" S. Rushdieho

-----------
20. stor.
1989