FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1987

1986 1988

1987
- vychádza práca H. P. Gricea "Retrospective Epilogue"

-----------
20. stor.
1988