FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1986

1985 1987

1986
- 17. 2.
- Ojaj (California): Krishnamurti ( Krišnamurti) +
- jeseň
- Bratislava: vznik Stáleho seminára Integrácia

-----------
20. stor.
1987