FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1985

1984 1986

1985
- čoraz väčšie zaoberanie sa filozofickými predstaviteľmi francúzskeho postštrukturalizmu ( Foucault, Derrida, Deleuze)
- rozvíjanie praktických etických podnetov: etika životného prostredia, etika hospodártva
- výskumy neurológie a umelej inteligencie podnecujú nové vymedzenie filozofickej teórie vedomia ( filozofia mysle)

-----------
20. stor.
1986