FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1980

1979 1981

1980
- vychádza J. R. Searlova práca "Minds, Brains, and Programs"

-----------
20. stor.
1981