FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1974

1973 1975

1974
- P. Ricoeur spolu s E. Jngelom vydáva dielo "Metafora. K hermeneutike náboženského jazyka"

-----------
20. stor.
1975