FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1973

1972 1974

1973
- Varna: 15. medzinárodný filozofický kongres
- A. Touraine vydáva dielo "Produkcia spoločnosti"

-----------
20. stor.
1974