FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1972

1971 1973

1972
- 17. 1. M. Piaček *

- vychádza 1. správa Rímskeho kulbu: The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind (vedúci: D. H. Meadows)

-----------
20. stor.
1973