FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1970

20. stor. 1971

1970
- narastanie záujmu o politickú filozofiu, zčasti v inštitucionalizovanej podobe. Pokusy o fundamentáciu "výskumu mieru", zaoberanie sa teóriami odstránenia vojnového nebezpecenstva a tomu zodpovedajúce skúmania životných podmienok v meniacom sa svete

-----------
20. stor.
1971