FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1965


1964 1966

1965
- začínajú sa vyrábať počítače tretej generácie, kde integrovaný obvod nahrádza až niekoľko sto elektronickych obvodov
- končí 2. vatikánsky koncil, ktorý začal 1962

1965- 1969
- kultúrna revolúcia v Číne

-----------
20. stor.
1966