FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1963


1962 1964

1963
- hojne sa začína čítať a prekladať C. Lévi-Straussova kniha
Anthropologie structurale (1958)
- Mexico City sa koná 13. medzinárodný filozofický kongres.

-----------
20. stor.
1964