FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1960


20. stor. 1961

1960
- vyčlenenie sa informatiky ako samostatnej základnej vedy
- nové impulzy vo výskume F. Nietzscheho: E. Fink "Nietzsches Philosophie", M. Heidegger "Nietzsche" (2 zv.)

-----------
20. stor.
1961