Obsah stranky bol presunuty kam budete presmerovany do 5 sekund. Nova stranka prednasky je na adrese: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/PARA/