Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Meno: RNDr. Zuzana Černeková
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Zuzana Černeková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú
Revision as of 10:48, 25 August 2008 by Blaho (Talk | contribs)