Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Meno: RNDr. Zuzana Černeková
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Zuzana Černeková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • spracovanie obrazu a videa počítačové videnie

Publikácie

Revision as of 15:05, 7 October 2015 by Kucerova (Talk | contribs)