Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Zuzana Černeková
 
   | fullname = RNDr. Zuzana Černeková
 
   | caption  = Zuzana Černeková
 
   | caption  = Zuzana Černeková
   | image    =  
+
   | image    = fotoZC.jpg
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = vedecký pracovník  
 
   | position = vedecký pracovník  

Revision as of 10:25, 12 October 2015

Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Meno: RNDr. Zuzana Černeková
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i3
Adresa: RNDr. Zuzana Černeková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • spracovanie obrazu a videa počítačové videnie

Publikácie