Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Zuzana Černeková
 
   | caption  = Zuzana Černeková
 
   | image    =  
 
   | image    =  
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
+
   | section  = Section of Computer Graphics and Vision
   | position = vedecký pracovník
+
   | position = researcher
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 388
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3

Revision as of 17:34, 21 August 2008

Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Name: RNDr. Zuzana Černeková
researcher
Section: Section of Computer Graphics and Vision
Phone: (+421 2 602 95) 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Office: i3
Address: RNDr. Zuzana Černeková
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

  • none

Research

  • none

Publications

  • none