(+ photo)
Line 4: Line 4:
 
   | image    = fotoZC.jpg
 
   | image    = fotoZC.jpg
 
   | section  = Section of Computer Graphics and Vision
 
   | section  = Section of Computer Graphics and Vision
   | position = researcher  
+
   | position = researcher, lecturer
 
   | phone    = +421 2 602 95 388
 
   | phone    = +421 2 602 95 388
 
   | room    = i3
 
   | room    = i3

Revision as of 14:44, 19 August 2019

Zuzana Černeková

Zuzana Černeková
Name: RNDr. Zuzana Černeková
researcher, lecturer
Section: Section of Computer Graphics and Vision
Phone: +421 2 602 95 388
Email: Zuzana.Cernekova@fmph.uniba.sk
Office: i3
Address: RNDr. Zuzana Černeková
Department of Applied Informatics
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Slovakia

Teaching

  • none

Research

  • none

Publications

  • none