Line 15: Line 15:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
+
 
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
  
Line 21: Line 21:
 
Letný semester
 
Letný semester
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk Rozpoznávanie obrazcov]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk Rozpoznávanie obrazcov]
 +
*
 +
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
*Počítačové videnie
 
*Počítačové videnie

Revision as of 12:47, 21 March 2020

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia

Výučba

Zimný semester


Letný semester

Počítačové videnie

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]