Line 10: Line 10:
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~haladova homepage]
 
   | web      = [http://www.sccg.sk/~haladova homepage]
 
   | info    =  
 
   | info    =  
 +
 +
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/TemyPV Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia]
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===

Revision as of 19:43, 12 October 2017

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia

Výučba

Zimný semester


Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]