Line 14: Line 14:
 
Zimný semester
 
Zimný semester
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
 
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
 
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
  
  

Revision as of 08:33, 27 September 2017

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Zimný semester


Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]