Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
Letný semester
+
Zimný semester
* Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [http://gsvm.nais.sk/]
+
* [[Pocitacove videnie|Počítačové videnie]]  
  
* Počítačové videnie II [http://www.sccg.sk/~haladova/CV22015.html]
+
*  
  
Zimný semester
+
Letný semester
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
+
 
+
* Proseminar link: [http://www.sccg.sk/~haladova/Proseminar2014.html]
+
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 08:26, 13 September 2017

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Zimný semester

Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]