Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
Letný semester
 
Letný semester
* Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [http://www.sccg.sk/~haladova/GSVM2015.html]
+
* Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [http://gsvm.nais.sk/]
  
 
* Počítačové videnie II [http://www.sccg.sk/~haladova/CV22015.html]
 
* Počítačové videnie II [http://www.sccg.sk/~haladova/CV22015.html]

Revision as of 15:50, 25 February 2015

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Letný semester

  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [1]
  • Počítačové videnie II [2]

Zimný semester

  • Proseminar link: [3]

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [4]