Line 1: Line 1:
 
{{Osoba
 
{{Osoba
   | fullname = RNDr. Zuzana Berger Haladová
+
   | fullname = RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | image    = Haladova.jpg

Revision as of 11:12, 23 February 2015

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Letný semester

  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [1]
  • Počítačové videnie II [2]

Zimný semester

  • Proseminar link: [3]

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [4]