Line 30: Line 30:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
Google scholra [http://scholar.google.sk/citations?user=T64sQy8AAAAJ&hl=sk]
+
Google scholar [http://scholar.google.sk/citations?user=T64sQy8AAAAJ&hl=sk]
  
 
}}
 
}}

Revision as of 11:11, 23 February 2015

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Letný semester

  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [1]
  • Počítačové videnie II [2]

Zimný semester

  • Proseminar link: [3]

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [4]