Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
Letný semester
 +
* Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [http://www.sccg.sk/~haladova/GSVM2015.html]
 +
 +
* Počítačové videnie II [http://www.sccg.sk/~haladova/CV22015.html]
 +
 +
Zimný semester
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]  
 
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]  
  

Revision as of 15:07, 13 February 2015

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová
doctoral student
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Letný semester

  • Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [1]
  • Počítačové videnie II [2]

Zimný semester

  • Proseminar link: [3]

Výskum

Publikácie