(14 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | caption  = Zuzana Berger Haladová
 
   | image    = Haladova.jpg
 
   | image    = Haladova.jpg
   | section  =  
+
   | section  = Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
 
   | position = odborný asistent
 
   | position = odborný asistent
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
Line 11: Line 11:
 
   | info    =  
 
   | info    =  
  
=== Výučba ===
+
[https://dai.fmph.uniba.sk/w/TemyPV Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia]
Letný semester
+
* Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá [http://gsvm.nais.sk/]
+
 
+
* Počítačové videnie II [http://www.sccg.sk/~haladova/CV22015.html]
+
  
 +
=== Výučba ===
 
Zimný semester
 
Zimný semester
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
  
* Proseminar link: [http://www.sccg.sk/~haladova/Proseminar2014.html]
+
* [https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:VAR/sk Virtuálna a Rozšírená realita]
  
 +
 +
Letný semester
 +
*[https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Pocitacove_videnie/sk Počítačové videnie]
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 
*Počítačové videnie
 
*Počítačové videnie

Latest revision as of 12:48, 21 March 2020

Zuzana Berger Haladová

Zuzana Berger Haladová
Meno: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
odborný asistent
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Email: haladova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: m153
Adresa: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Témy bakalárok a diplomoviek z počítačového videnia

Výučba

Zimný semester


Letný semester

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Detekcia objektov
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky
  • Rozšírená realita
  • Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Publikácie

Google scholar [1]