m
Line 2: Line 2:
 
   | fullname = Zdenka Slobodová
 
   | fullname = Zdenka Slobodová
 
   | caption  = Zdenka Slobodová
 
   | caption  = Zdenka Slobodová
   | image    =  
+
   | image    = none
 
   | section  =  
 
   | section  =  
 
   | position = sekretariát
 
   | position = sekretariát

Revision as of 12:55, 1 April 2010

Zdenka Slobodová

Meno: Zdenka Slobodová
sekretariát
Telefón: (+421 2 602 95) 424
+421 2 654 22 263
Fax: +421 2 654 22 263
Email: slobodova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i24b
Adresa: Zdenka Slobodová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava