UNIX pre používateľov 2-AIN-172

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: UNIX pre používateľov (2-AIN-172)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/unix/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-172 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Marián Vittek, PhD.
E-mail: vittek@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~vittek/

Popis predmetu:

Na kurze sa bude preberať hlbsi úvod do systému UNIX, jeho filozofie a nástrojov, najmä interpreter Shell, príkazy grep, find, test, cron, atď. Príkazy pre prácu v sietiach finger, rsh, ss, telnet. Vývojové nástroje gcc, gdb, make a ich integrácia do IDE Kdevelop. Preberú sa aj systémy pre správu zdrojových textov RCS a CVS a podobne.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z UNIX for Users)