Line 190: Line 190:
  
 
* [[Peter Borovansky|Peter Borovanský]], borovan [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
* [[Peter Borovansky|Peter Borovanský]], borovan [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
** [[BakTema Paradigma reflexivnosti v programovacich jazykoch|Paradigma reflexívnosti v programovacích jazykoch]]
+
** Mobilná biletéria - zadaná
** [[BakTema Uniformna implementacia unifikacnych algoritmov|Uniformná implementácia unifikačných algoritmov]]
+
** Reflexívne programovanie - zadaná
** [[BakTema Mobilné prostredie pre tvorbu hier|Mobilné prostredie pre tvorbu hier/zadaná]]
+
** Mobilná aplikácia - otvorená téma
** [[BakTema Mobilná aplikácia pre Geocaching|Mobilná aplikácia pre Geocaching/zadaná]]
+
** Komparátor programov v jazyku JAVA
** [[BakTema Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD|Mobilný plánovač trás na základe grafikonu MHD/zadaná]]
+
** Prostredie pre programátorský turnaj
** [[BakTema Dispečing vozidiel MHD|Dispečing vozidiel MHD/zadaná]]
+
** Statická analýza kódu ako Eclipse plugin
** [[BakTema Statická analýza programov v Jave|Statická analýza programov v Jave]]
+
** Scrabble - zadaná
** [[BakTema Mobilné aplikácie|Mobilné aplikácie/téma upresnená po dohode]]
+
** Monitorovanie funkcie motora cez BlueTooth OBD adapter
** [[BakTema Distribuovana komunikacna siet|Distribuovaná komunikačná sieť]]
+
** Detekcia ŠPZ v realnom čase (Android) - zadaná
 +
** Bike Trainer (Android) - zadaná
 +
** Využitie G-senzora na ovládanie robota - zadaná
  
 
* [[Dusan Guller|Dušan Guller]], guller [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
* [[Dusan Guller|Dušan Guller]], guller [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk

Revision as of 08:58, 7 October 2011

Zoznam tém pre bakalárske práce

Export to XLS (autor skriptu: Michal Čertický)

7.1.2010: aktuálny zoznam tém, ktoré boli vybraté

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2009/2010 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

 • Whitestein Technologies s r.o., Martin Bartoš
  • Získavanie a spracovanie dát z GPS modulov integrovaných do 3G WWAN adaptérov, obsadené
 • Mikrostep HDO, Ivan Trup
  • Implementácia modulu pre on-line komunikáciu operátorských terminálov s RS MicroStep, obsadené Anton Szorad
 • Martin Takáč, takac # ii.fmph.uniba.sk
  • Vytvorenie sveta a agentov pre kognitívne experimenty v simulačnom prostredí TerraSim


Počítačová grafika a spracovanie obrazov

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
  • Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
  • Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 • Numerické
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
  • Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 • Prehľadové
 • Matej Novotný, mnovotny @ sccg.sk
  • Mobilná aplikácia pre múzeá
  • Panorámy s viacerými vrstvami
  • Priestorový zvuk v internetovom prehliadači
  • Online prostredie pre vizualizáciu dát
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Polynomické krivky v paralelných súradniciach
  • Prehliadač 3D modelov na platforme Android
  • Knižnica pre zobrazenie vektorových fontov
  • WebGL prehliadač panorám
  • OpenGL knižnica pre časticové systémy
 • Pavol Fabo, fabo@sccg.sk
  • Štúdium usability evaluation postupov a ich aplikácia

Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika

Deklaratívne Programovanie

 • Peter Borovanský, borovan @ ii.fmph.uniba.sk
  • Mobilná biletéria - zadaná
  • Reflexívne programovanie - zadaná
  • Mobilná aplikácia - otvorená téma
  • Komparátor programov v jazyku JAVA
  • Prostredie pre programátorský turnaj
  • Statická analýza kódu ako Eclipse plugin
  • Scrabble - zadaná
  • Monitorovanie funkcie motora cez BlueTooth OBD adapter
  • Detekcia ŠPZ v realnom čase (Android) - zadaná
  • Bike Trainer (Android) - zadaná
  • Využitie G-senzora na ovládanie robota - zadaná
 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

 • Martin Takáč, takac # ii.fmph.uniba.sk
  • Vytvorenie nástroja na vizualizáciu zmien v stavovom priestore jednoduchej rekurentnej siete SRN počas trénovania
  • Restricted Boltzmann Machines, Deep Belief Nets: výber a adaptácia resp. vytvorenie vhodného simulačného a vizualizačného nástroja, základné testovacie experimenty

Robotika

Evolučné výpočty

Web

 • František Gyárfáš, gyarfas @ ii.fmph.uniba.sk
  • Pre tento rok mám už plný počet prihlásených študentov
 • Peter Lecký, lecky @ fmph.uniba.sk
  • Prístupnosť AJAX aplikácií - Téma je obsadená

Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (2010/11)
  • Efektívny manažment linuxovej učebne z pozície vyučujúceho na ZŠ. (obsadené - Rasťo Pánis)

Bioinformatika