(Kľuka: označenie obsadených tém)
Line 63: Line 63:
  
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
** [[BakTema Obnova zalohovanych dat v Linuxe|Obnova zálohovaných dát v Linuxe]]
+
** [[BakTema Obnova zalohovanych dat v Linuxe|Obnova zálohovaných dát v Linuxe]] (obsadené)
  
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
 
* [[Peter Klimo|Peter Klimo]], klimo [[Image:zavinac.gif|@]] ii.fmph.uniba.sk
Line 254: Line 254:
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Jan Kluka|Ján Kľuka]], kluka [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
** [[BakTema Strukturovany editor XSLT v prehliadaci|Štruktúrovaný editor XSLT v prehliadači]] (obsadené)
 
** [[BakTema Strukturovany editor XSLT v prehliadaci|Štruktúrovaný editor XSLT v prehliadači]] (obsadené)
** [[BakTema Frameworky pre webove aplikacie|Frameworky pre webové aplikácie]]
+
** [[BakTema Frameworky pre webove aplikacie|Frameworky pre webové aplikácie]] (obsadené)
  
 
* [[Michal Certicky|Michal Čertický]], certicky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk
 
* [[Michal Certicky|Michal Čertický]], certicky [[Image:zavinac.gif|@]] fmph.uniba.sk

Revision as of 13:33, 6 November 2009

Zoznam tém pre bakalárske práce

Export to XLS (autor skirptu: Michal Čertický)

Tento zoznam bude aktualizovaný pre šk. rok 2009/2010 okolo 18. septembra

Na tejto stránke je zoznam v súčasnosti ponúkaných tém pre bakalárske práce. Témy sú zoradené podľa zamerania a školiteľov.

Prosím preštudujte si aj stránky

Aplikované témy

 • Tomáš Vinař, tomas.vinar @ fmph.uniba.sk
  • Automatizované vyhľadávanie a klasifikácia prednášok a seminárov
  • Systémy na evidenciu odborných článkov
  • Evidencia, reprezentácia a zobrazovanie možných študijných plánov informatiky zameraných na jednotlivé výskumné oblasti
  • Návrhy a realizácia zjednodušenia administratívnych úkonov na KAI pomocou IT

Počítačová grafika a spracovanie obrazov

 • Zuzana Černeková, cernekova @ fmph.uniba.sk
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in user oriented color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in class Y color spaces
  • Comparison of shot boundary detection algorithms in basic and perceptualy uniform color spaces
 • Roman Ďurikovič, Roman.Durikovic @ fmph.uniba.sk
  • Uprednostňujem študentov, s ktorými sa stretnem na svojich prednáškach. Pozrite si aj diplomové témy, mnohé sa dajú formulovať aj ako bakalárska práca.
  • Meranie štatistických vlastností náterov pri danom recepte, a aplikácii, meranie korelácie štatistických hodnôt. Pozorovanie mikroštruktúry náterov.
  • Meranie parametrov vzhľadu BRDF a ich zmena počas tvrdnutia laku.
  • Štatistické meranie trblietivosti, vnímanie trblietivosti.
  • Tvorba fotografii automobilových lakov s veľkým dynamickým rozsahom (HDR) s detailmi metalických pigmentov a návrh metód na tvorbu týchto detailných fotografii.
  • Tone mapping: Návrh zobrazovacích metód trblietivosti na monitoroch, HDR monitoroch, v tlači.
  • Meranie vnímaných vonkajších optických efektov lesku [Bril] na pigmentových, metalických a perleťových lakoch.
  • Vnímanie lesku [Bril] na rôznych plochách, keďže konečný vzhľad náteru je závislý od tvaru plôch na výrobku.
  • Návrh spôsobu merania pre porovnanie (color matching) metalických farieb na rôznych plochách pomocou KONICA meracieho zariadenia.
  • Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
  • Animácie pomocou časticových systémov - sneh a pekné zobrazenie snehu.
  • Tvorba scén po daždi zo vstupných 3D scén.
 • Numerické
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - cvičenia 1-8.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy lineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy nelineárnych rovníc.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných diferencií.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 1D a 2D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - metódy konečných prvkov 3D.
  • Príprava riešených cvičení z numerickej matematiky v programe Matematica - sústavy diferenciálnych rovníc.
  • Modelovanie analytických modelov zamračenej a jasnej oblohy z daných HDR bloh.
  • Tvorba HDR oblohy pri rôznom počasí a na rôznych miestach.
 • Prehľadové
 • Martin Samuelčík, samuelcik @ sccg.sk
  • Prehlad moznosti zobrazenia oblohy
  • Prenos 3D dat v sieti
  • Vykreslovanie priehladnych objektov v OpenGL
  • Prehlad moznosti zobrazenia 3D obsahu vo webovych prehliadacoch

Reprezentácia znalostí a nemonotónna logika


Deklaratívne Programovanie

 • Dušan Guller, guller @ ii.fmph.uniba.sk
  • Riešená zbierka motivačných príkladov v jazyku Prolog
  • Pre rule-based jazyk Clips

Neurónové siete

Robotika

Evolučné výpočty

Umelý život

Machine Learning

Web

Spracovanie prirodzeného jazyka

Linux, otvorený softvér, otvorený obsah

Bioinformatika

Aplikácie

 • Marek Nagy, mnagy @ ii.fmph.uniba.sk (žiaľ pre rok 2009/10 už naplnené stavy)