(Pridana publikacia, aktualizovany vyskum.)
(update pre zimný semester 2015/2016)
Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  
* [http://cogsci.fmph.uniba.sk/~farkas/courses/nn.html Neurónové siete (1-AIN-480)]
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ip/ Základy programovania (2-IKV-105)]
* [http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/vkti2/ Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2) (2-AIN-205)]
+
* [http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ici/ Úvod do výpočtovej inteligence (2-IKV-115)]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 14:23, 22 September 2015

Tomáš Kuzma

Tomáš Kuzma
Meno: Mgr. Tomáš Kuzma
doktorand
Email: kuzma@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-5
Adresa: Mgr. Tomáš Kuzma
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Výučba

Výskum

  • postupné učenie
  • deep learning
  • rekurentné siete

Publikácie

  • Kuzma T., Farkaš I.: Automatická tvorba učebných plánov pre strojové učenie. In Kognícia a umelý život. 99–102. 2015.