(Vytvorená stránka „Témy diplomoviek Téma: Vplyv vizuálneho smogu pri cestách na pozornosť vodiča pri riadení automobilu Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD. Využitie neurón...“)
 
(Nahrádzam stránku textom „[http://www.sccg.sk/~haladova/Bakalárky2017.docx Témy bakalárskych prác z počítačového videnia] [http://www.sccg.sk/~haladova/Témy diplomoviek 2017.docx...“)
Line 1: Line 1:
Témy diplomoviek
+
[http://www.sccg.sk/~haladova/Bakalárky2017.docx Témy bakalárskych prác z počítačového videnia]
  
Téma: Vplyv vizuálneho smogu pri cestách na pozornosť vodiča pri riadení automobilu
+
[http://www.sccg.sk/~haladova/Témy diplomoviek 2017.docx Témy diplomových prác z počítačového videnia]
Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
+
Využitie neurónových sietí na detekciu reklamných plôch popri cestách. Detekcia významnosti reklám na základe saliency a následná verifikácia pomocou eyetrackera.
+
 
+
Téma: Rozpoznávanie modelov automobilov
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
+
Využitie neurónových sietí na rozpoznanie značky a konkrétneho modelu automobilu. Naštudovať problematiku sledovania cestnej premávky. Zamerať sa na klasifikáciu automobilov na úrovni značky automobilu a konkrétneho modelu.
+
Téma: Detekcia chodcov
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
+
Detekcia chodcov na video záberoch nasnímaných z automobilu. Možnosť využitia hĺbkovej informácie.
+
Téma: Detekcia abnormálneho správania
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
+
Na letiskách, vlakových a autobusových staniciach, staniciach metra, a všade kde sa pohybuje veľké množstvo ľudí, vedieť zdetegovať neštandardné správanie, napr. bitka, niekomu prišlo nevoľno atd.
+
Téma: Vlastná téma
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
+
    Vlastné témy z oblasti spracovania obrazu a počítačového videnia
+
_________________________________________________________________________
+
 
+
Téma: Virtuálna Vitrína- pohľadovo závislé stereo zobrazenia Vitrína- pohľadovo závislé stereo zobrazenie
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
+
Virtuálna vitrína je pasívny 3D display z doplnenou funkciou pohľadovo závislého stereozobrazenia
+
Ciele práce:
+
● Naštudovanie si pohľadovo závislého/nezávislého sterea
+
● Vytvorenie setupu pre trekovanie pohľadu
+
● Implementácia desktop aplikácie
+
Unity? OpenCV? Kinect?
+
Software+Hardware
+
Téma: Multispektrálne snímanie a analýza obrazov v spolupráci s VŠVU
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
+
Vytvorenie setupu na automatické snímanie a následná analýza obrazu. Téma je vypísaná aj ako Bc. Ak sa nájde aj bakalár, bude DP téma zameraná viac na analýzu
+
Ciele práce:
+
● Naštudovanie Multispektrálneho snímania
+
● Vytvorenie setupu (svetlá, kamera, filtre)
+
● Vytvorenie aplikácie na automatické snímanie
+
● Analýza dát
+
Arduino? Matlab? OpenCV?
+
Hardware+Software
+
Téma: Automatická syntéza detektora významných oblastí
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
+
Využitie genetického programovania na syntézu detektora významných oblastí. Nadväzuje na úspešnú prácu I. Uhliarika
+
Ciele práce:
+
● Naštudovanie Saliency, genetické programovanie
+
● Špecifikácia databázy, operátorov, vyhodnocovacích funkcií
+
● Implementácia s využitím frameworku
+
● Validácia, Ladenie, Testovanie
+
C++? Vieme sa dohodnúť...
+
Výskum+Software
+
Téma: Detekcia významných oblastí s využitím hlbokých neurónových sietí
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
+
Využitie hlbokých konvolučných neurónových sietí na detekciu významných oblastí. Veľmi aktuálna téma nasledujúca najnovšie trendy v počítačovom videní
+
Ciele práce:
+
● Naštudovanie Saliency, CNN
+
● Špecifikácia databázy
+
● Trénovanie
+
● Validácia, Ladenie, Testovanie
+
Framework
+
Výskum+Software
+
Téma: Vlastná téma
+
Školiteľ: RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
+
Prídite s vlastnou témou z oblasti:
+
● Počítačového videnia,
+
● Rozšírenej reality,
+
● Hlbokých konvolučných neurónových sietí
+
● Multispektrélneho snímania,
+
● Nových médií
+
Podporujem presahy (LFUK, VŠVU, VŠMU)
+
Rada si vypočujem aj šialené nápady.
+
__________________________________________________________________________
+

Revision as of 19:41, 12 October 2017

Témy bakalárskych prác z počítačového videnia

diplomoviek 2017.docx Témy diplomových prác z počítačového videnia