Tatiana Jajcayová

Tatiana Jajcayová
Meno: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 278
Email: Tatiana.Jajcayova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i24
Adresa: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • algebraická kombinatorika
  • kombinatorická teória semigrúp

Publikácie

(Presmerované z Tatiana Jajcayova)