Line 1: Line 1:
 
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
 
= Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác =
  
Aktualizované informácie: 29.1.2015
+
Aktualizované informácie: 26.8.2015
  
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2014/2015 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2014/2015 str. 38 ).
+
Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2015/2016 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2015/2016 str. 39 ).
  
Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2015 (pondelok)''' do '''18:00'''hod.<br> (upravené 30.4.2015)<br>
+
Termín odovzdania diplomovej práce AI: '''04.05.2016 (streda)''' do '''15:00'''hod.<br>  
  
Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.05.2015 (pondelok)''' do '''15:00'''hod.<br>
+
Termín odovzdania diplomovej práce KV: '''25.05.2016 (streda)''' do '''15:00'''hod.<br>
Termín odovzdania bakalárskej práce: '''29.5.05.2015 (piatok)''' do '''15:00''' hod. <br>
+
Termín odovzdania bakalárskej práce: '''16.5.05.2016 (pondelok)''' do '''15:00''' hod. <br>
  
 
Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)
 
Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24)
Line 26: Line 26:
 
## Elektronická príloha  ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
 
## Elektronická príloha  ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
  
 +
# Štúdijný odbor:
 +
## 2511 Aplikovaná informatika
 +
## 2503 Kognitívna veda
  
 
* '''Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce'''
 
* '''Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce'''

Revision as of 08:11, 25 August 2015

Informácie o odovzdávaní diplomových a bakalárskych prác

Aktualizované informácie: 26.8.2015

Termíny odovzdávania prác sa riadia podľa Harmonogramu štúdia na akademický rok FMFI UK 2015/2016 ( Ročenka FMFI UK akademický rok 2015/2016 str. 39 ).

Termín odovzdania diplomovej práce AI: 04.05.2016 (streda) do 15:00hod.

Termín odovzdania diplomovej práce KV: 25.05.2016 (streda) do 15:00hod.
Termín odovzdania bakalárskej práce: 16.5.05.2016 (pondelok) do 15:00 hod.

Miesto odovzdania: sekretariát KAI v pavilóne informatiky (i24) Prosím študentov ktorí majú školiteľa z iného pracoviska ako je KAI, aby toto oznámili pri odovzdávaní prác.

Odporúčame prečítať si informácie fakulty o záverečných prácach.

Úlohy študenta

 1. Získať od školiteľa 1x tlačivo Zadanie záverečnej práce (ZP), ak študent menil tému (tlačivo "FMFI zadanie ZP" z AISu) a získať na tlačivo všetky potrebné podpisy (študent, školiteľ, garant). Podpísané ZP je potrebné zviazať do každej odovzdanej práce (do jednej práce originál, do zvyšných stačia kópie) a nascanovanú kópiu priložiť aj do elektronickej verzie práce.
 2. Prácu odovzdať do systému AIS2, označiť ju ako finálnu a stiahnuť licenčné zmluvy (jeden štvorstranový PDF súbor).
 3. Odovzdať nasledujúce dokumenty (v zátvorke je len účel, odovzdáva sa všetko naraz na sekretariáte I24):
  1. 3x diplomovú alebo 3x bakalársku prácu so zaviazaným a podpísaným ZP (školiteľ, [oponent], knižnica) - stačí zviazať tepelnou väzbou
  2. 3x licenčná zmluva SK + 3x licenčná zmluva UK (študent, knižnica, archív)
  3. 1x kópia titulného listu práce (archív ŠO)( titulný list nieje totožný s obálkou práce )
  4. 1x kópia ZP (archív ŠO)
  5. Elektronická príloha ( CD ) musí byť prilepená na zadnej pevnej strane prace z vnútornej strany( samolepiaca plastová obálka alebo papierová obálka na CD )
 1. Štúdijný odbor:
  1. 2511 Aplikovaná informatika
  2. 2503 Kognitívna veda
 • Názov práce musí byť totožný s názvom zadania práce. ( dodržiavať veľké a malé písmená, bodky, čiarky, dĺžne, mäkčene, jazyk... ). Zadanie v AIS2 musí byť 100% totožný s názvom práce

Po obhájení diplomovej/bakalárskej práce

 • je potrebné si potvrdiť tlačivo Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov študenta voči knižnici 1x, toto tlačivo po potvrdení v knižnici odovzdá študent na študijné oddelenie

Úlohy školiteľa

 1. Pred označením zadania v AISe flagom "úplné": musia mať všetky záverečné práce odovzdávané do Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) definovaný primárny aj sekundárny jazyk - musia byť odlišné. Väčšina záverečných prác bude mať primárny jazyk slovenský, sekundárny jazyk je v takomto prípade anglický. Ak je primárny jazyk iný ako slovenský, sekundárny jazyk je slovenský. Aj v prípade, že ani primárny ani sekundárny jazyk nie je anglický, treba ale zadať názov záverečnej práce aj v anglickom jazyku - inak by sa nedal vložiť abstrakt v angličtine. (Toto je technicky zabezpečené v parametroch.) Názov záverečnej práce teda bude tiež v dvoch jazykoch. Záverečnú prácu, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, CRZP odmietne - neurobí kontrolu originality a práca sa dostane do stavu "neimportované v CRZP".
 2. Predtým ako študent prácu vytlačí: Vytlačiť a odovzdať študentovi ZP, ak študent menil zadanie práce (tlačivo "FMFI zadanie ZP" zo systému AIS2 s konfiguráciou podpisov 1x študent, 1x vedúci, 1x garant)
 3. Vytlačiť a odovzdať na sekretariát KAI protokol o originalite práce z AIS2 (od roku 2014 zabezpečuje KAI)
 4. Odovzdať posudok školiteľa, v ktorom sa okrem iného vyjadrí aj k protokolu o originalite (1ks, sekretariát katedry, DD.MM.2015 pre diplomové práce, DD.MM.2015 pre bakalárske práce)

Úlohy katedry

 1. Zabezpečiť vytlačenie tlačiva o kontrole originality, v prípade potreby požiada študenta o doručenie práce (vrátane protokolu originality) vedúcemu, prípadne aj oponentovi práce.
 2. Zabezpečiť posudky.