(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
= Students Hall =
 
= Students Hall =
Students advised by Prof. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
+
Students advised by Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE.
  
 
{{Box|
 
{{Box|
 
== Doctor students Comenius University ==
 
== Doctor students Comenius University ==
 +
2021-XXXX
 +
Mgr. Daniel Kyselica
 +
Processing of light curves of satellites and space debris for the purpose of their identification
 +
 +
2020-XXXX
 +
Dr. mont. Michal Kráčalík
 +
Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction
 +
 +
2018-XXXX
 +
Mgr. Stanislav Krajčovič
 +
Research and development of space debris observation planning and image processing tools at the Astronomical and geophysical observatory in Modra
 +
 +
2016-2021
 +
Mgr. Adam Riečický
 +
Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model
 +
 +
2014-2015
 +
Mgr. Michal Piovarči
 +
Physically-based Skeleton Modelling of Deformable Body Characters.
 +
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Michal Chládek  
+
Mgr. Michal Chládek, PhD
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
 
Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.
  
 
2010-2014
 
2010-2014
Mgr. Martin Madaras  
+
Mgr. Martin Madaras, PhD
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
 
Deformations Based on Skeleton and Control Fields.
  
Line 33: Line 53:
 
}}
 
}}
  
 +
{{Box|
 
== Master Students Comenius University ==
 
== Master Students Comenius University ==
 +
2022
 +
:Mgr.  Linda Jurkasová Algorithm development for the segmentation of astronomical images with unique features
 +
:Mgr. Matej Kormuth Advanced effects in real time deffered PBR renderer based on vulkan library
 +
:Mgr.  Jakub Cicanič Information system for automated processing and evaluation of the braking effect of systems.
 +
 +
2021
 +
:Mgr. Sabina Fačkovcová Simulácia 3D tlače litografických objektov s trblietkami z obrázkov.
 +
 +
2019
 +
:Mgr. Eva Kunovská Virtuálne mezzotintové techniky rendrované fyzikálnym modelom. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 +
:Mgr. Martin Kamil Mudroch Optimalizácia a vylepšenie plánovacieho programu na pozorovanie vesmírneho odpadu.
 +
 +
2018
 +
Mgr. Stanislav Krajčovič Development of an algorithm dedicated to the astronomical image segmentation. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 +
 
2017
 
2017
 +
Mgr. Ľubomír Hrzič
 +
Implementácia najznámejších modelov osvetlenia na GPU a OPENGL
 +
 
2016
 
2016
 +
:Mgr. Jakub Lukašík Metóda materiálového spôsobu simulácie snehu
 +
:Mgr. Jana Pernecká Interaktívne vytváranie a editácia javísk
 +
:Mgr. Marek Melicherčík Animácia pomocou inverznej kinematiky na mobilnom zariadení
 +
:Mgr. Erich Siebenstich Animating strings with twisting, tearing and flicking effect
 +
:Mgr. Lucia Ďurikovičová Zobrazenie povrchov vykazujúcich efekt trblietania na mobilnom zariadení
 +
:Mgr. Pavol Kunovský Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežných mobilných zariadeniach
 +
 
2015
 
2015
 +
Mgr. Jozef Hladký
 +
Dragon fire modeling and simulation in 3D for computer animation
 +
 
2014
 
2014
 +
:Mgr. Ján Pajan Model na simuláciu peny
 +
:Mgr. Tomáš Vajda GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 +
:Mgr. Michal Piovarči Base Manifold Meshes from Skeletons
 +
:Bc. Lukáš Dilik CAMPER - systém pre plánovanie rozmiestnenia bezpečnostných kamier
 +
:Mgr. Michal Bubnár Automatic detection of free parking slots using two cameras
  
 
2013
 
2013
:Mgr. Zuzana Páleniková  Diffusion effects on a wet paper.
+
:Mgr. Zuzana Páleniková  Diffusion effects on a wet paper. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
 
:Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.
  
Line 46: Line 100:
 
:Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 
:Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
 
:Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
 
:Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
:Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion.
+
:Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
 
:Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.
  
 
2010
 
2010
:Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities.
+
:Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities. ('''Winner of Comenius University President Price'''.)
 
:Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 
:Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
 
:Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.
 
:Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.
  
 
2009
 
2009
:Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.
+
Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.
  
 
2008
 
2008
Line 69: Line 123:
  
 
2006
 
2006
:Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.
+
Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.
  
 
2005
 
2005
Line 75: Line 129:
 
:Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
 
:Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
 
:Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.
 
:Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.
 +
}}
  
 +
{{Box|
 +
== Bachelor Students Comenius University ==
 +
2020
 +
Bc. Filip Jurčák Material picker: Material recognition in images using deep learning
  
 +
2018
 +
:Bc. Kristína Bulejová Model vzhľadu špecifického materiálu rastlinného listu
 +
:Bc. Patrícia Pagáčová Dynamika kvapalín medzi prekážkami pomocou SPH metódy
  
 +
2016
 +
:Bc. Katarína Šimnová  Vývoj programových prostriedkov pre spracovanie dát z plošného detektora röntgenovej štruktúrnej analýzy
 +
:Bc. Tomáš Nocar Deformovanie dymu na základe príkladnej animácie
  
<blockquote>
+
2015
{| style="font-size:9pt;"
+
Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí
|-
+
 
|Bc.Jakub Lukašík (diplomant)||lukasik.lukasik@gmail.com
+
2014
|-
+
:Mgr. Martin Pinter Light transport visualization and perturbations
|Bc. Lucka Ďurikovičová (diplomantka) ||kebecu12@gmail.com
+
:Bc. Adam Dudík Herný editor vzhľadu karosérií áut
|-
+
 
|Bc. Branislav Ballon (diplomant)||branislav.ballon@gmail.com
+
2013
|-
+
Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.
|Bc. Palo Kunovský (diplomant)||palo.oneill@gmail.com
+
|-
+
2012
|Bc. Erich Siebenstich (diplomant)||erich.siebenstich@gmail.com
+
Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.
|-
+
|Bc. Marek Jelen (diplomant)||marek657@gmail.com
+
2010
|-
+
Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.
|Bc. Lubomír Hrzič (diplomant)||hrzic@azet.sk
+
|-
+
2009
|Bc. Marek Melicherčík (diplomant)||marekmelichercik@gmail.com
+
Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.
|-
+
|Katarína Šimnová (bakalárka)||ksimnova@gmail.com
+
2008
|-
+
:Michal Švirec HDR Images from Photos of Car Paint with Sparkling Effect.
|Tomáš Nocar (bakalár)||tomas.nocar@gmail.com
+
:Marcel Varentis Prehľad meracích zariadení BRDF, ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
|}
+
:Lucia Cáková Vizualizácia rezov analytického BRDF.
</blockquote>
+
:Rober Manák Kalibrácia stereoskopických zariadení na báze projektorov.
 +
:Robert Smetana Overview of contemporary BRDF models focused on car paint simulation.
 +
 
 +
2007
 +
:Ján Karahuta Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
 +
:Juraj Repáš Prehľad HDR zobrazovacích zariadení.
 +
:Peter Kuťák Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
 +
:Michal Hrobár Nástroj na tvorbu stereogramov.
 +
:Peter Gajdoš Stereozobrazovacie zariadenia.
 +
}}
 +
 
 +
{{Box|
 +
== Bachelor students University of saint Cyril and Metod ==
 +
2010
 +
Vladimíra Vallusová Animácia snehu pomocou časticových systémov.
 +
 +
2009
 +
:Lukáš Kopilec Prehľad metód dostupnosti elektronických dokumentov pre osoby so zrakovým obmedzením.
 +
:Anton Kuric Modelovací softvér pre simulátor kvapalín.
 +
:Marián Dimmel HDR model oblohy nad Senicou.
 +
:Monika Čutríková Štúdium ľudského vnímania farieb a lesku.
 +
:Mikuláš Filin Štatistické vyhodnocovanie a návrh meraní laku.
 +
:Michal Szabó Modelovanie zasnežených scén v programe 3DSMax.
 +
:Matúš Habala Prehľad CIE štandardov oblohy.
 +
:Marek Rebo Tvorba animácii s MOCAP dátami.
 +
 
 +
2008
 +
:Andrej Krucký Review of measuring device BRDF, their parameters, precision in dependence on performed number of measurements, price.
 +
:Miroslav Čirka Modelovanie perleťových lakov pomocou Mantal Ray.
 +
:Zuzana Ďuricová Tvorba animácii v programe Blender.
 +
:Juraj Švihorík Tvorba HDR obrázkov z komplikovaných lakov.
 +
:Juraj Krištof Tvorba HDRI oblohy.
 +
 
 +
2007
 +
Dušan Galo Zobrazovanie HDR scén HDR monitormi.
 +
 +
2006
 +
Pavol Bogdan Navigácie WWW stránok pomocou 3D zvukov.
 +
}}
 +
 
 +
{{Box|
 +
== Master students The University of Aizu ==
 +
2005
 +
Ryou Kimura
 +
Spectrum-based rendering using programmable graphics hardware.
 +
 
 +
2006
 +
Katsuhiro Numata
 +
Multiphase liquid dynamics.
 +
 +
2004
 +
Shinya Abe
 +
Physically based water fall simulation and animation.
 +
 
 +
2002
 +
Musdi Bin Haji Shanat
 +
Developing digital visualization for virtual heritage properties: A study of Haniwa, Japanese clay artifacts.
 +
 +
2003
 +
Yuka Wakabayashi
 +
Towards visual modelling of bonsai trees using biomechanical development.
 +
 
 +
2000
 +
Hiroyuki Akamine
 +
Application of image-based rendering to real-world imagery.
 +
}}
 +
 
 +
{{Box|
 +
== Graduation students  The University of Aizu ==
 +
2005
 +
:Hirota Oikawa Modeling spaghetti with 3D Studio MAX.
 +
:Naoto Furuya Simulation of bubbles popping in the bathtub.
 +
:Shintaro Kitsunai Hair dynamics with loosely connected particles.
 +
:Tatsuro Furuya Rigid based dynamics with an open dynamics engine.
 +
:Shin-ichi Kinuwaki Irradiance caching.
 +
 
 +
2003
 +
:Hirotsugu Fujimagari The real-time toon shading algorithms.
 +
:Katsuhiro Numata Constraints in rigid dynamics.
 +
:Tomomi Sakuma Dynamics of soap bubble cluster.
 +
 
 +
2002
 +
:Ryou Kimura Real-time rendering of Japanese lacquer ware.
 +
:Ken-ichi Kamimura Hardware accelerated liquid visualization.
 +
:Tatsushi Takahata Physical based simulation of soap bubble.
 +
:Sayaka Endo Simulation of sparkles observed in lacquer ware.
 +
 
 +
2001
 +
:Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.
 +
:Makoto Naito Surface boundary condition for three-dimensional environmental grid.
 +
:Toshihide Kokubun Simulation of soap bubble dynamics.
 +
:Yuri Okazaki Modeling of gas motion for computer graphics.
 +
:Megumi Wada Skeleton based implicit surface.
 +
 
 +
2000
 +
:Hirofumi Inoue Growth animation of a human embryo brain.
 +
:Ryouji Yanagita Creating human embryo brain models with convolution surfaces.
 +
:Atsuhi Umaki Physical simulation of bubble.
 +
:Takuo Kadoya Physical based simulation of bubbles.
 +
:Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.
 +
}}

Latest revision as of 10:42, 21 September 2021

Students Hall

Students advised by Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE.

Doctor students Comenius University

2021-XXXX Mgr. Daniel Kyselica Processing of light curves of satellites and space debris for the purpose of their identification

2020-XXXX Dr. mont. Michal Kráčalík Rigid Body Simulation of Multibody System with Contact Anisotropic Friction

2018-XXXX Mgr. Stanislav Krajčovič Research and development of space debris observation planning and image processing tools at the Astronomical and geophysical observatory in Modra

2016-2021 Mgr. Adam Riečický Towards Person Classification with Human Gait Based on Skeleton Model

2014-2015 Mgr. Michal Piovarči Physically-based Skeleton Modelling of Deformable Body Characters.

2010-2014 Mgr. Michal Chládek, PhD Fluids in Erosion Process and Large Flood Simulation.

2010-2014 Mgr. Martin Madaras, PhD Deformations Based on Skeleton and Control Fields.

2009-2013 Mgr. Pavol Fabo, PhD Extension of human computer interaction while using touch based interfaces.

2008-2013 Mgr. Andrej Mihálik, PhD Transfer Fotorealistické zobrazovanie anizotropných materiálov na základe fotografického snímania reálnych vzoriek.

2006-2011 Mgr. Juraj Onderík, PhD Particle based fluid dynamics.

2006-2011 Mgr. Tomáš Ágošton Real-time Rendering of Complex Optical Effects.

2006-2011 RNDr. Dominik Ďurikovič Multimodal representation of electronic documents.

Master Students Comenius University

2022

Mgr. Linda Jurkasová Algorithm development for the segmentation of astronomical images with unique features
Mgr. Matej Kormuth Advanced effects in real time deffered PBR renderer based on vulkan library
Mgr. Jakub Cicanič Information system for automated processing and evaluation of the braking effect of systems.

2021

Mgr. Sabina Fačkovcová Simulácia 3D tlače litografických objektov s trblietkami z obrázkov.

2019

Mgr. Eva Kunovská Virtuálne mezzotintové techniky rendrované fyzikálnym modelom. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Martin Kamil Mudroch Optimalizácia a vylepšenie plánovacieho programu na pozorovanie vesmírneho odpadu.

2018 Mgr. Stanislav Krajčovič Development of an algorithm dedicated to the astronomical image segmentation. (Winner of Comenius University President Price.)

2017 Mgr. Ľubomír Hrzič Implementácia najznámejších modelov osvetlenia na GPU a OPENGL

2016

Mgr. Jakub Lukašík Metóda materiálového spôsobu simulácie snehu
Mgr. Jana Pernecká Interaktívne vytváranie a editácia javísk
Mgr. Marek Melicherčík Animácia pomocou inverznej kinematiky na mobilnom zariadení
Mgr. Erich Siebenstich Animating strings with twisting, tearing and flicking effect
Mgr. Lucia Ďurikovičová Zobrazenie povrchov vykazujúcich efekt trblietania na mobilnom zariadení
Mgr. Pavol Kunovský Snímanie HDR obrazu vstavanou kamerou v bežných mobilných zariadeniach

2015 Mgr. Jozef Hladký Dragon fire modeling and simulation in 3D for computer animation

2014

Mgr. Ján Pajan Model na simuláciu peny
Mgr. Tomáš Vajda GPU implementácia SPH metódy simulácie toku kvapaliny (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Michal Piovarči Base Manifold Meshes from Skeletons
Bc. Lukáš Dilik CAMPER - systém pre plánovanie rozmiestnenia bezpečnostných kamier
Mgr. Michal Bubnár Automatic detection of free parking slots using two cameras

2013

Mgr. Zuzana Páleniková Diffusion effects on a wet paper. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Marcel Sarič Jednoduchá ukážka dynamiky vody a vzájomných interakcií s tuhými telesami.

2011

Mgr. Lukáš Kucko Renderovacie efekty a ich vplyv na vnímanie plôch.
Mgr. Dáša Rybárová Design of industry acceptable appearance representation for complex paints.
Mgr. Matej Hudák Physical animation of wetting terrain and erosion. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Marcel Varentis Ukážka reprezentácie dynamiky kvapalín pre deti.

2010

Mgr. Michal Chládek Flood simulation of cities. (Winner of Comenius University President Price.)
Mgr. Lucia Cáková Virtuálne modely hláv a audio transformačná funkcia hlavy.
Mgr. Tatiana Klamová Review of BRDF representation and evaluation for paint simulation.

2009 Mgr. Milan Kupka Interaction study between fluid and solid object.

2008

Mgr. Filip Zigo Real-time global illumination of dynamic scenes.
Mgr. Juraj Andris VOF metóda pre zmes kvapalín na dátovej štruktúre oktálneho stromu.
Mgr. Andrej Mihálik Algorithm design for real-time rendering of natural waters.

2007

Mgr. Rado Buransky Návrh, implementácia a ohodnotenie zobrazenia informácii do zvukového priestoru.
Mgr. Emilia Sudolská Dynamická animácia zmesi kvapalín.
Mgr. Alena Jančigová Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore.
Mgr. Ivan Šeďo Real-time friendly representation of arbitrary BRDF with appearance industry measurements.

2006 Mgr. Michal Klempai Paint appearance prediction.

2005

Mgr. Pavol Kianička Simulation of water dynamics effects using multiple-flow approach.
Mgr. Adam Cigánek Dynamika tuhých implicitných telies modelovaných pomocou funkcionalnej reprezentácie.
Mgr. Peter Jankuliak Prehľad technik autonómnych agentov vo virtuálnych prostrediach.

Bachelor Students Comenius University

2020 Bc. Filip Jurčák Material picker: Material recognition in images using deep learning

2018

Bc. Kristína Bulejová Model vzhľadu špecifického materiálu rastlinného listu
Bc. Patrícia Pagáčová Dynamika kvapalín medzi prekážkami pomocou SPH metódy

2016

Bc. Katarína Šimnová Vývoj programových prostriedkov pre spracovanie dát z plošného detektora röntgenovej štruktúrnej analýzy
Bc. Tomáš Nocar Deformovanie dymu na základe príkladnej animácie

2015 Mgr. Martin Švolík 3D svetelný vizualizér pre návrh osvetlenia koncertov a podujatí

2014

Mgr. Martin Pinter Light transport visualization and perturbations
Bc. Adam Dudík Herný editor vzhľadu karosérií áut

2013 Peter Matkulčík Prehľad techník renderovania objektu z mračna bodov.

2012 Michal Vrana Prehľad techník spracovania atmosferických efektov metódami spracovania obrazu.

2010 Jakub Oveský Tvorba scény po daždi zo vstupnej scény.

2009 Kristína Lidayová Spoločné plochy v bublinových klastroch.

2008

Michal Švirec HDR Images from Photos of Car Paint with Sparkling Effect.
Marcel Varentis Prehľad meracích zariadení BRDF, ich parametre, presnosť v závislosti na vykonanom počte meraní, cena.
Lucia Cáková Vizualizácia rezov analytického BRDF.
Rober Manák Kalibrácia stereoskopických zariadení na báze projektorov.
Robert Smetana Overview of contemporary BRDF models focused on car paint simulation.

2007

Ján Karahuta Prehľad 3D zobrazovacích zariadení.
Juraj Repáš Prehľad HDR zobrazovacích zariadení.
Peter Kuťák Modern trends with topology-adaptive snakes and applications.
Michal Hrobár Nástroj na tvorbu stereogramov.
Peter Gajdoš Stereozobrazovacie zariadenia.

Bachelor students University of saint Cyril and Metod

2010 Vladimíra Vallusová Animácia snehu pomocou časticových systémov.

2009

Lukáš Kopilec Prehľad metód dostupnosti elektronických dokumentov pre osoby so zrakovým obmedzením.
Anton Kuric Modelovací softvér pre simulátor kvapalín.
Marián Dimmel HDR model oblohy nad Senicou.
Monika Čutríková Štúdium ľudského vnímania farieb a lesku.
Mikuláš Filin Štatistické vyhodnocovanie a návrh meraní laku.
Michal Szabó Modelovanie zasnežených scén v programe 3DSMax.
Matúš Habala Prehľad CIE štandardov oblohy.
Marek Rebo Tvorba animácii s MOCAP dátami.

2008

Andrej Krucký Review of measuring device BRDF, their parameters, precision in dependence on performed number of measurements, price.
Miroslav Čirka Modelovanie perleťových lakov pomocou Mantal Ray.
Zuzana Ďuricová Tvorba animácii v programe Blender.
Juraj Švihorík Tvorba HDR obrázkov z komplikovaných lakov.
Juraj Krištof Tvorba HDRI oblohy.

2007 Dušan Galo Zobrazovanie HDR scén HDR monitormi.

2006 Pavol Bogdan Navigácie WWW stránok pomocou 3D zvukov.

Master students The University of Aizu

2005 Ryou Kimura Spectrum-based rendering using programmable graphics hardware.

2006 Katsuhiro Numata Multiphase liquid dynamics.

2004 Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.

2002 Musdi Bin Haji Shanat Developing digital visualization for virtual heritage properties: A study of Haniwa, Japanese clay artifacts.

2003 Yuka Wakabayashi Towards visual modelling of bonsai trees using biomechanical development.

2000 Hiroyuki Akamine Application of image-based rendering to real-world imagery.

Graduation students The University of Aizu

2005

Hirota Oikawa Modeling spaghetti with 3D Studio MAX.
Naoto Furuya Simulation of bubbles popping in the bathtub.
Shintaro Kitsunai Hair dynamics with loosely connected particles.
Tatsuro Furuya Rigid based dynamics with an open dynamics engine.
Shin-ichi Kinuwaki Irradiance caching.

2003

Hirotsugu Fujimagari The real-time toon shading algorithms.
Katsuhiro Numata Constraints in rigid dynamics.
Tomomi Sakuma Dynamics of soap bubble cluster.

2002

Ryou Kimura Real-time rendering of Japanese lacquer ware.
Ken-ichi Kamimura Hardware accelerated liquid visualization.
Tatsushi Takahata Physical based simulation of soap bubble.
Sayaka Endo Simulation of sparkles observed in lacquer ware.

2001

Shinya Abe Physically based water fall simulation and animation.
Makoto Naito Surface boundary condition for three-dimensional environmental grid.
Toshihide Kokubun Simulation of soap bubble dynamics.
Yuri Okazaki Modeling of gas motion for computer graphics.
Megumi Wada Skeleton based implicit surface.

2000

Hirofumi Inoue Growth animation of a human embryo brain.
Ryouji Yanagita Creating human embryo brain models with convolution surfaces.
Atsuhi Umaki Physical simulation of bubble.
Takuo Kadoya Physical based simulation of bubbles.
Masahi Togo The geometrical and optical simulation of soap bubble.