Seminár z bioinformatiky (2) 2-AIN-504

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z bioinformatiky (2) (2-AIN-504)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: S - seminar (2)
Kredity: 1
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/
Informačný list: Informačný list 2-AIN-504 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Broňa Brejová, PhD.

Popis predmetu:

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 15:55, 18 June 2010 by Brejova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)